Monday, 27 February 2017

പട്‌ല യൂത്ത് ഫോറവും പുതിയ വെല്ലുവിളികളും /അസ്‌ലം മാവില

പട്‌ല യൂത്ത് ഫോറവും
പുതിയ വെല്ലുവിളികളും

അസ്‌ലം മാവില

ഈ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ 1940കളിൽ പട്‌ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ യുവജനകൂട്ടായ്‍മയെ കുറിച്ച് എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓർമ്മിക്കുന്നു. സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക -വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘമായിരുന്നു അത്. അതും ഏതാണ്ട് PYF-ന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ.  സെക്രട്ടറി എന്നെഴുതിയിടത്ത് എന്റെ  പിതാവ് ആ കൂട്ടായ്‍മയുടെ   മെമ്പർഷിപ്പിൽ ഒപ്പ് വെച്ചത് കണ്ടത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല  വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ആ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത്.

സാക്ഷരതയെന്നത് ഒരു വലിയ ദൗത്യവും വെല്ലുവിളിയുമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും.  കേവലം അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി. it has been saturated. സാംസ്‌കാരിക സാക്ഷരതയിലും  തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ സാക്ഷരതയിലുമൂന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഇനി കൂട്ടായ്മകൾ മുൻ‌തൂക്കം നൽകേണ്ടത്. അതിൽ വല്ലപ്പോഴും മിന്നാമിനുങ്ങ്  വെട്ടമായി PYF പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധിടത്തോളം നേരിയ ഒരാശ്വാസം.

ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും  സാങ്കേതികസ്രോതസ്സുകളുമുപയോഗിച്ചു തങ്ങളുടെ സന്ദേശം പൊതുമനസ്സിൽ ശരിയാംവണ്ണം എത്തിക്കുന്നതിലോ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ പൊതുജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിലോ എത്രമാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത്  യുവ നേതൃത്വം ഇടക്കിടക്ക് സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയാക്കുക തന്നെ വേണം.

പരീക്ഷാകാലം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെയുള്ളവർക്കായി മാത്രം workshopകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം. അതൊന്നും ഒരുകാലത്തും നഷ്ടമാകില്ല. clusterകളായി തിരിച്ചു mock  events ഉണ്ടാക്കി നടേ പറഞ്ഞ  വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠനം ലക്ഷ്യമാക്കി നിരന്തരം ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം.  if we really want it done, we must explore all avenues എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ വഴിയിലും ശ്രമം നടത്തണമെന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം.

പല വിദ്യാർത്ഥി -യുവജന കൂടായ്മകൾക്കുമുള്ള പരിമിതികൾ generation gap മൂലമുള്ളതാണ്. നാട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരുമായി അടിസ്ഥാനവിഷയങ്ങൾ പങ്കിടുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ തലമുറകളുടെ വിടവ് ഒരു തടസ്സമാകരുത്. അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോൾ അവ അതത്കാലത്തിനനുസരിച്ചു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ തീരുന്നതാണ് എല്ലാ കാലങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നും പൊയ്ക്കൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്.  A Good Wing/Forum   must be able to think on its  feet. ഝടുതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേ വേഗതയിൽ യോജിച്ച തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും  സാധിക്കുന്നിടത്താണ് യുവജനകൂട്ടായ്‍മകളുടെ വിജയവും ഭാവിയും.

To REACH  a successful RESULT,  we must GET OUR  DUCKS IN A ROW. പ്രതീക്ഷയോടും ഗുണകാംക്ഷയോടും  ഒപ്പം ചിട്ടയോടും  കൂടിയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിജയകരമായ പരിണിത ഫലത്തിനുള്ള ഏക മാർഗ്ഗം, അതിന് വേറെ കുറുക്ക് വഴികളില്ല. സേവന രംഗത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഇത് ഒരേ പോലെ ബാധകമാണ്.

വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിക്കാനുള്ളതാണ്.  Fishes always swim against the flow. അവ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നതിന് തെളിവും അത് തന്നെ. PYFന് നന്മകൾ നേരുന്നു.

No comments:

Post a Comment