Sunday, 9 October 2016

''old age leaves no REST in peace'' / അസ്‌ലം മാവിലആദരണീയരായ സിപി അംഗങ്ങളോട്
അതിലും സ്നേഹ നിധികളായ യുവാക്കളോട്

ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങൾ ....നിങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും

ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ പല വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികവുമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ യുവാക്കൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇവിടെ പല രൂപത്തിൽ പരിഭവങ്ങളായി കേട്ടത്.

ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിരന്തരം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  രണ്ടു-മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു വിങ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അവർ യുവാക്കൾ ആകണം.   ഓരോ ആഴ്ചയും  ഈ വിങ്ങിൽ  മാറ്റം വരുത്താം. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നത്  ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച്  അഭിപ്രായങ്ങളെ പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ട് വരിക, അവയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തുക  എന്നതാകണം. ഒപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യുന്നതുമാകണം.

ആദ്യമാദ്യം തുടക്കക്കാർക്ക് ''ലൈക്കൊ''ക്കെ കൊടുക്കാം.  അവരെ ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തുക എന്നതിന്റെ ഭാഗമായി. അവയെക്കുറിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങളും പറയണം.

പറയുന്നതിനേക്കാളേറെ എഴുതുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ.  അതിന്റെ സ്വാർത്ഥത എന്നത് - വോയിസ് നോട്ട്  പോസ്റ്റ് ചെയ്‌താൽ അത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതോടെ അപ്രത്യക്ഷ്യമാകും. എഴുതിയാൽ വര്ഷങ്ങളോളം എന്റെ ബ്ലോഗിൽ നിലനിൽക്കും.  എന്നെ ആർക്കെങ്കിലും പിന്നൊരിക്കൽ വായിക്കാമല്ലോ.

ചില നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ വോയിസിൽ വരുന്നു - ഉസ്മാനെപ്പോലുള്ളവർ അമിത സ്വാതന്ത്ര്യമുപയോഗിച്ചു ''പുകക്കുമ്പോൾ''  അബദ്ധവശാൽ ഇവിടെ  വോയിസിൽ വന്നുപോകുന്നതാണ്. എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ കേട്ടുമടുത്ത ശബ്ദങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അരോചകവും, മറ്റുചിലപ്പോൾ അസഹനീയവുമാകുക സ്വാഭാവിക പരിണിതി മാത്രമാണ്. അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്റെ പക്വത എന്നെ പാകപ്പെടുത്തണം.

തീർച്ചയായും സിപിയിലെ  മുതിർന്ന വ്യക്തികൾ സമയം കണ്ടെത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഫോർമുല കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങിനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്മ, ഭാവം, സൃഷ്ടിപരമായ നിർവ്വഹണം (  reality, appearance and creative disposition ) ഇവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചാർട്ട് പോലെ തയ്യാറാക്കുക. രാവിലെ ഒന്ന് രണ്ടു പേർ പത്രങ്ങൾ വായിക്കാം. അതിലെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സൗകര്യമുള്ളവർ വന്നും പറഞ്ഞും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഒരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നേയുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ  RT യിൽ പരീക്ഷിച്ചത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ മറ്റൊരുരൂപത്തിൽ കൂടുതൽ പുതുമയോടെ ആകാം.

ഭാഷ സംവേദനത്തിനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാകുക, ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക, ആ സ്ളാംഗിൽ പറയുക. പച്ച മലയാളം തന്നെ എന്നാകണമെന്നുണ്ടോ ?

available & convenient members (ലഭ്യവും & സൗകര്യമുള്ള അംഗങ്ങൾ  ) സംസാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അവരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരാൾ അതിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. generation gap , തലമുറകളുടെ വിടവ് ഏതുകാലത്തും ഉള്ളതാണ്. ചെറിയവർക്ക് തോന്നും വലിയവർ തങ്ങളെ കണ്ടില്ല , വലിയവർക്ക് തോന്നും ചെറിയവർ പരിഗണിച്ചില്ല. അതിനിടയിലെ പരിഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കലുകളുമാണ് ജീവിതത്തിലെ സുന്ദരമുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്.

മതിലുകൾ മാറുന്നില്ല, കലണ്ടറുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹേമന്തവും ശിശിരവും ഉഷ്ണവും ശൈത്യവും കലണ്ടറുകളിലെ പുറങ്ങളോടൊപ്പം മിന്നിമറഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും.

ഇലകൾ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചപ്പു മാറാനും  വാടാനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പാശ്ചാത്യ കവിയാണ്. old age leaves no REST in peace എന്ന് പറഞ്ഞതും മറ്റൊരു കവി തന്നെ.

സ്‌നേഹപൂർവ്വം

അസ്‌ലം മാവില

No comments:

Post a Comment