Tuesday, 25 October 2016

comments

അതെ സാപ്, മൗലിക രചനകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും. അത് സാവധാനമുള്ള പടവ് കയറലാണ്. ഈ ആരോഹണക്രമം ഓരോ എഴുത്തുകാരനിലും ഉണ്ട്. അത് ഉണ്ടെന്ന് ഓരോ വായനക്കാരനും അപ്പപ്പോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുമുണ്ട്.  ഏറ്റവും നല്ല വിമർശകൻ ഏറ്റവും നല്ല സഹൃദയനാണ്. സാഹിത്യത്തിൽ വിമർശനമെന്നാൽ കാടടച്ചു ആക്ഷേപിക്കലല്ല. പഴുതുകളും പിഴവുകളും ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു; ഒപ്പം സർഗ്ഗശക്‌തിയെ പ്രമുഖമാക്കി കാണിക്കുന്നു.  അദ്ധിയുടെ പ്രസ്തുത രചനയെകുറിച്ചുള്ള നല്ല നിലവിലായിരുത്തലായി എനിക്ക് തോന്നി. തുടർന്ന് പറഞ്ഞതും അതിലേറെ ഉഷാറായി.  RT യിലെ ഓരോ വായനക്കാരന്റെയും അഭിപ്രായമാണ്, എല്ലാ എഴുത്തുകാരോടും കലാകാരന്മാരോടും. 

No comments:

Post a Comment