Saturday, 3 June 2017

CBSE പത്താംതരം റിസൾട്ടും ഫാതിമാ അരമനയുടെ ഫുൾ A പ്ലസും ഒരു നാടിന്റെ സന്തോഷവും/ അസ്ലം മാവില

*CBSE പത്താംതരം റിസൾട്ടും*
*ഫാതിമാ അരമനയുടെ*
*ഫുൾ A പ്ലസും*
*ഒരു നാടിന്റെ സന്തോഷവും*
________________

അസ്ലം മാവില
________________

സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷാ ഫലം (10th Std) കൂടി ഇന്നലെ വന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിജയശതമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കുറവാണ്  90.95 % . (കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 96.21% ആയിരുന്നു.) പക്ഷെ, തിരുവനന്തപുരം റീജിയനിൽ നല്ല ശതമാനം വിജയമാണ് ഉള്ളത് 99. 85 %. (ദൽഹിയിൽ 78.09 % എന്ന് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക. )

മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പെൺകുട്ടികളേക്കാൾ ആൺകുട്ടികളാണ് പത്തിൽ കൂടുതൽ ജയിച്ചത്.
Cumulative Grade Point Average (CGPA) മാർക്ക് (പത്ത് ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയതും ആൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെ.    പെൺകുട്ടികളടക്കം 206138 പേർക്ക്  ഇപ്രാവശ്യം CGPAപത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  16000 ൽ കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം16,67,573 കുട്ടികളാണ് ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നത്.

മോഡറേഷൻ പോളിസിയിലെ അവ്യക്തത, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ്  റിസൾട്ട് വൈകാൻ ഇപ്രാവശ്യം കാരണം പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വർഷവും എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടാകാറുണ്ട്, റിസൾട്ട് വൈകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറുമുണ്ട്.

ഒരു കാര്യം CSBE തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.  Post-results counselling for students & Parents. മെയ് അവസാനം മുതൽ തന്നെ കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വിളിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്നും ഈ മാസം 11 വരെ തുടരുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. എല്ലാ സ്കൂളിലും ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെയും കുട്ടികളിൽ CBSE സിലബസിൽ 10 പാസ്സായവരും മികച്ച വിജയം വരിച്ചവരുമുണ്ട്. അവരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വിജയം വരിക്കട്ടെയെന്നാശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എടുത്ത് പറയേണ്ട വിജയമാണ്  കാദർ അരമനയുടെ മകളുടെ വിജയം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവൾ A+ നേടി.  CGPA പത്തും ലഭിച്ചു. നേരത്തെ കാദറിന്റെ മകൻ ഷെഹ്സാദും ഇതേ വിജയമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്തിൽ നേടിയത് - ഫുൾ A പ്ലസ്.  കപ്പൽ ഉസ്മാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലെ അരമന വീട്ടിൽ വീണ്ടും ഫുൾ A+ സന്തോഷം! അരമന വീട് മാത്രമല്ല ഒരു നാടു മുഴവൻ ഈ ഉന്നത വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.

ഫാതിമയുടെ ചിട്ടയാർന്ന ഹോം വർക്കിന്റെയും  കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഫലം കൂടിയാണ് ഈ  വിജയം. ഉപ്പ പ്രവാസിയായ ഒരു വീട്ടിലെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഏറെ ആഹ്ളാദിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്. മക്കളുടെ പഠന കാര്യത്തിൽ കുടുംബനാഥന്റെ അഭാവത്തിൽ കുടുംബിനി   ചിട്ടപ്പെടുത്തിയുണ്ടാക്കിയ മാജിക് ടൈംടേബിളിന്റെ വിജയം കൂടിയാണെന്ന് ഞാനിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കും.

 തൊണ്ണൂർ ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ മാർക്കു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നു തന്നെ മൂന്ന് - നാല്  കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഏറെ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

പൊതുവെ CBSE കുട്ടികൾ  തുടർപഠനങ്ങളിൽ കേരള സിലബസ്സുകാരുടെ അടുത്തെത്താറില്ലെന്ന് അനുഭവസ്ഥരായ അധ്യാപകർ പറയാറുണ്ട്. പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമൊതുങ്ങുന്ന അന്തർമുഖത്വം അവരിൽ കാണാറുണ്ടെന്നും അവർ പറയും.

CBSE ജയിച്ച കുട്ടികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം - പുസ്തകച്ചട്ടയ്ക്ക് പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. മണ്ണിന്റെ , പ്രകൃതിയുടെ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ, സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുടെയൊക്കെ ഭാഗം കൂടിയാണത്. അത് ടൈ കെട്ടാത്ത ലോകമാണ്, ടൈറ്റാക്കാത്ത ലോകം. പഠനത്തോടൊപ്പം അതിൽ കൂടി അഴുകിച്ചേർന്ന ഒരു ജീവിതത്തിനും ക്ലാസ് മുറികൾക്കും മാത്രമേ ജീവൽസ്പന്ദമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, സചേതനത്വവും.

ഭാവുകങ്ങൾ!
_______________🌱

No comments:

Post a Comment