Sunday, 25 September 2016

RTയിൽ വീണ്ടും ഇലയനക്കങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ..../ അസ്‌ലം മാവില

RTയിൽ വീണ്ടും ഇലയനക്കങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ .....

അസ്‌ലം മാവില

ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ എഴുത്തുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവയിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതെന്ന്  അനുവാചകർ കരുതുന്നതിൽ തെറ്റുമില്ല.

സാസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ എന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രം സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. ഒരിടത്തു തന്നെ അവ ഒതുങ്ങിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സമാനചിന്താഗതിക്കാർ പല ഇടങ്ങൾ അവയ്ക്ക് കണ്ടെത്തുക സ്വാഭാവികം. അവയിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് RT യും.  അത്കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വലിയ വായിൽ വർത്തമാനമില്ല. അങ്ങിനെ പറയുന്നതും അരോചകമാണല്ലോ.

ചില അടയാളുണ്ടാക്കാൻ RTക്ക്  സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ   ചിലത്   സ്പഷ്ടവും (bold) മറ്റു ചിലത് മന്ദപ്രഭയുള്ളതുമാണ് (pale).  പക്ഷെ അടയാളങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടയാളങ്ങളാകുന്നില്ലല്ലോ.

RT ക്ക്  ഒരു സാസ്കാരിക കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതെന്നും പ്രസക്തമെന്ന് നാം കരുതുന്നു. പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുക, നന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, തിന്മയ്ക്കെതിരെ മുന്നറിവ്നൽകുക,  നിരന്തരം ജാഗ്രത പുലർത്തുക,   മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും  ചെറുതിന്  കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ വിടർത്തുകയും ചെയ്യുക, അംഗീകാരവും ആദരവും ആരായാലും നൽകുന്നതിൽ ഒരുപടി കൂടി നാം മുന്നിൽ നിൽക്കുക, ബഹുസ്വരതയും അഭിപ്രായാന്തരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുക, സാംസ്കാരികമായ ഔന്നത്യം പുലർത്തുക.

നടേ പറഞ്ഞ ഗുണഗണങ്ങൾ സമ്മേളിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആവശ്യം അച്ചടക്കുള്ള പരിസരമാണ്. കലപില ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നന്മകൾ പറയുന്നതും അവ പകുത്തു നൽകുന്നതും ആരും അറിയാതെ പോകും. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലെ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ പോക്കറ്റടിക്കാരനെ തിരിച്ചറിയാതെയും  വരും.  ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവർ വലിയ  ഒച്ചയുള്ളിടത്താണ് എവിടെയും സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്നത്. ''ഞാനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെയുണ്ടെ''ന്ന തെറ്റായ സന്ദേശം ഒച്ചയുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് വീര്യം  നൽകും. നിശബ്ദമായ അത്തരം സാന്നിധ്യമാണ് തുടർപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രചോദനമാകുന്നത്.

സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച വരുന്നിടത്താണ് അവ മണത്തറിഞ്ഞു  ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ ചിലർ  അപ്രസക്ത വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നു വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നത്.  ഇത്തരം ഇടങ്കോലിടൽ ഗ്രാമത്തിൽ തുടങ്ങി അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ വരെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. സാംസ്കാരിക ഇടപെടുകൾക്കേ ഒരുപരിധി വരെ ഇത്തരം തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾക്കും ഒളി അജണ്ടകൾക്കും തടയിടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. RT വീണ്ടും സജീവമാകാൻ  ഒരു പ്രധാനകാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്.

 വരികൾക്കിടയിലും RT യിലെ ഇലയനക്കങ്ങൾക്കിടയിലും   ആർക്കും സമൃദ്ധമായി  വായിക്കാം.  When it sees an udder, a mosquito thinks not of milk but of blood . ഇതൊരു പഴമൊഴി. വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ നേർവിപരീതമാകണം. 

No comments:

Post a Comment