Tuesday, 25 July 2017

ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ /THM Patla

**ഇന്ത്യയിൽ  അടിയന്തരാവസ്ഥ**
     
                      THM Patla

      അതേ, സംശയിക്കേണ്ട' നുണയായി തള്ളിക്കളയേണ്ട,
കുറിപ്പുകാരന്റെ മേൽവിലാസം ചികയേണ്ട
കാലം സമ്മതിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ
തല്ക്കാലം അത്രഖ്യാപിതമാണെന്ന് മാത്രം.
      ഓർക്കുന്നില്ലേ... ഇവിടെ ആദ്യപടിയായി സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ കൊണ്ട് വന്നു.   നാം മുണ്ട് മുറുക്കിയുടുത്ത്, അരപ്പട്ടിണി കിടന്ന് പല ആവശ്യങ്ങൾ ക്ക് വേണ്ടി കുതി വെച്ച പണം ഒരു സുപ്രഭാതത്തി.ൽ " പിണ"മായി മാറി. വളരെ ഭദ്രമായി വെച്ച ആ പണം എങ്ങിനെ എന്നിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയിലായി നാമൊക്കെ.
അതിന്ന് വേണ്ടി എല്ലാ ജോലിത്തിരക്കും മാറ്റി വെച്ച് പൊരിവെയിലത്ത് ക്യു നിന്നു.എന്നിട്ടും നാമത് സഹിച്ചു.കാരണം. മറ്റു പോയ വഴികളില്ലാത്തതാ നാൽ. ആരെങ്കില്ല പ്രതിഷേധിച്ചോ. ചുരുക്കം ചില കോണകളിൽ നിന്ന് ( പ്രതിപക്ഷത്തെ) പ്രതി മേധമുയർന്നുവെങ്കിലും അതിനെ വളരെ സമത്ഥമായി ഭരണപക്ഷം നേരിട്ടു.
കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്കാനെന്നു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതക്കു മാണെന്നും വാദിച്ചു. ഫലമോ ജനങ്ങൾ തീരാ ദു:ഖത്തിലായി. കളളപ്പണത്തിന് വല്ല മാറ്റവും വന്നോ?ഖജനാവിലേക്ക് എത്ര പണം വന്നു? ഇനിയെത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? പണം എത്ര കിട്ടി? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയോ? ഇന്നും കള്ളപ്പണവും ഹവാലയും നിർബാധം
മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ദരിദ്ര നാരായണന്മാരുടെ നാട്ടിൽ, അഭ്യസ്ഥവിദ്യരുടെ നാട്ടിൽ
ഇ--കറൻസി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു പോലും !!! ഹാ, കഷ്ടം''
        തീർന്നോ- ഇപ്പോൾ മാധ്യമ രംഗത്ത് ശരിക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയാണള്ളത്. ആ വിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കുച്ച് വിലങ്ങ്. എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതിക്കൂടാ എങ്ങിനെയെഴുതണമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് ' അതിന്ന് ഭരണ വർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണയും
എതിർത്താലോ: കസാരെ, ഖൽബുർഗ്ഗി' രോഹിത് വെ മൂല നജീബ് തുടങ്ങിയവരുടെ ഗതി ഓർക്കുമല്ലോ?
         എന്നാൽ, ഇതൊക്കെ എന്തിനുള പുറപ്പാടാണെന്നത് പകൽപ്പോലെ വ്യക്തം.
ഈ ശക്തികൾക്കിവിടെ പലതും നടത്താനുണ്ട്. വംശീയ സംഘട്ടനം, ന്യൂനപക്ഷ- ദളിത് ഉന്മൂലനം 'ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം,കോർപ്പറേറ്റ് ശാക്തീകരണം അങ്ങിനെ, പലതും പലതും '
         അങ്ങിനെ പല രംഗത്തും നാം. അടിയന്തിരാവസ്ഥക്ക് കീഴിലാണ് ' ഇനി ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കി കൊണ്ട് നാം ഒരു " റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ്‌;നെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ, അതോടെ ആ ജോലിയും നാം നന്നായി നിറവേറ്റി
ഇനി കാത്തിരുന്നു കാണാം.🏃🏼🏃🏼🏃🏼

No comments:

Post a Comment