Thursday, 28 July 2016

ഇന്ന് നാമെന്തിന് സംഗമിക്കുന്നു / അസ്‌ലം മാവില


ഇന്ന് നാമെന്തിന് സംഗമിക്കുന്നു

അസ്‌ലം മാവില

ഇന്ന് എന്നത് രണ്ടര്ഥത്തിലും ഉപയോഗിക്കാം. അത് കൊണ്ട് തലക്കെട്ടിൽ ഒരു കൺഫ്യുഷനും ഇല്ല. കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമായും വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഭാഗമായും ''ഇന്ന്'' പ്രസക്തം.

നന്മ എപ്പോഴും കൂട്ടായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 'ബോൾഡ്'' ആയി കാണുക, ''എട്ത്ത്'' കാണിക്കുന്നത്.    (ചില പദങ്ങൾ അങ്ങിനെ തന്നെ എഴുതുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സുഖം; അത് നമ്മുടെ ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം ). തിന്മയെക്കിതെ ഒന്നിക്കുമ്പോഴും ഈ കൂട്ട്കേട്ട് വേണം. ആത്മവിശ്വാസം, ഐക്യം, ഔട്ട്പുട്ട് ഇതൊക്കെ കൂട്ടായ്മ വഴി ഗ്രാഫിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.

കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമുക്കിടയിൽ സുപരിചിതമായ സി.പി.  എന്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടായാലും അങ്ങിനെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ്.  ഗ്രാമത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പെന്ന് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാമെല്ലാവരുമാണ് അതിനു സ്ലോഗൻ (ആദർശ സൂക്തം) ചാർത്തി കൊടുത്തത്. സേവന മേഖലയിൽ, ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് നാം സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇടപ്പെട്ടു. പകുതി വഴിക്ക് വീട് നിർമ്മാണം ഉപേക്ഷിച്ചവരെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചു. ചില സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക- വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളും തത്സംബന്ധമായ ഇഷ്യൂസും വന്നപ്പോൾ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഫലം മുഴുവൻ പോസിറ്റിവ് തന്നെ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ.

ചിലതൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ട് വരികയെന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. അറിയേണ്ടിടത്തും അറിയിക്കേണ്ടിടത്തും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ഓപ്പണായും ഗോപ്യമായും സന്ദേശം നൽകണം. അവയുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിക്ക് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസൾട് കിട്ടണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത്തരം ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന  നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ മനസ്സുകളിലും പൊടിപടലങ്ങൾ പടരാതെ ബാക്കി നിൽക്കും. സി.പി. അങ്ങിനെയും ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

സാംസ്കാരികമായ മുന്നേറ്റത്തിനു നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇനി ഈ കൂട്ടായ്മക്കാകണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന  വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ  ഇലയനക്കങ്ങൾ (''അജനെ'') കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.  ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് (രാസത്വരകം - നാം വഴി മറ്റൊരാളുടെ ദൗത്യത്തിന് കാരണമാകുക ) ആകാനെങ്കിലും സാധിക്കണം.

ഇന്ന് പടല സ്‌കൂൾ അങ്കണത്തിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. പാഴായിപ്പോകില്ല ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സമയമെന്നു കാലേകൂട്ടി കണക്കു കൂട്ടിയത് തെറ്റാതിരിക്കട്ടെ. സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന പണത്തുട്ടുകളും നമ്മുടെ  മാൻ പവറും (മനുഷ്യാദ്ധ്വാനം - തടി കൊണ്ടുള്ള സഹായം ) നന്മയുടെ പാതയിൽ ഒരിക്കലും പാഴാവാത്തതാണ്.  എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുക. നാടിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനം അറിയാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയെല്ലേ നല്ല സന്ദർഭങ്ങൾ.  

ഓൾ ദ ബെസ്ററ്. 

No comments:

Post a Comment